Mededeling Covid-19

Maastricht, mei 2021 

Geachte relatie, 

Het coronavirus is nog steeds onder ons en blijft grote invloed houden op ons dagelijks leven. We blijven geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen, maar met een gezamenlijke aanpak staan we sterk.

Onze missie is duidelijk: een zo goed en veilig mogelijke omgeving bieden voor onze medewerkers en onze klanten. Daarom kan het nodig zijn bijzondere maatregelen te nemen. Ook onze partners (staalleveranciers, staal service centers en transporteurs) hebben hier mee te maken.

Het is voor ons van groot belang dat wij, samen met onze partners, de leveringen aan onze klanten zo goed mogelijk op peil houden. U begrijpt ongetwijfeld dat noodzakelijke maatregelen kunnen leiden tot beperking van (productie) capaciteit en langere levertijden. We verontschuldigen ons bij voorbaat voor het eventuele ongemak dat u als gevolg van eventuele maatregelen zou kunnen ondervinden. 

Covid-19 is een overmacht situatie en we kunnen mogelijke concrete effecten moeilijk inschatten. Echter, vertragingen in leveringen aan ons en aan u zijn te verwachten. Uiteraard streven wij ernaar om overeengekomen leveringsdata zo goed mogelijk te halen. Toch moeten we er uit voorzorg op wijzen dat eerder overeengekomen en toekomstige leveringsdata onder voorbehoud zijn, ongeacht de contractuele overeenkomsten. 

Specialty Steel zal er alles aan zal doen om ook in deze moeilijke tijden een betrouwbare partner voor u te zijn. Helaas hebben ook wij geen invloed op overmacht. 

Wij willen, samen met u, deze uitdagende tijd zo goed mogelijk het hoofd bieden.

Met vriendelijke groet, 

het Specialty Steel team.