DISCLAIMER

 

Vogel Stahl B.V., hierna genoemd “Vogel Stahl” doet er alles aan om via deze website actuele en correcte informatie te verschaffen.

Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Vogel Stahl is niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan deze site gekoppelde sites, dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade.